Lịch Sử ĐTQT

CD tài liệu: Lịch Sử ĐTQT – Viễn Xứ Radio thực hiện

Để biết rõ những cơ duyên, gian nan, thử thách, trở ngại trong suốt tiến trình xây cất và cái linh thiêng của Đền Thờ Quốc Tổ, kính mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Nguyễn Thế Phong do Đài phát thanh Viễn Xứ Melbourne thực hiện.

Trọn bộ CD Lịch Sử Đền Thờ Quốc Tổ – chuyển thể MP3:

Track 1       Track 2      Track 3      Track 4      Track 5

Track 6      Track 7       Track 8     Track 9      Track 10      Track 11

 

Trở về trang ĐTQT

HOME | Back to Top